Najave Sarvaš

Reciklažno dvorište za građevni otpad:Nova prilazna cesta

S ciljem da se što veća količina građevnog otpada razvrstava i ne odlaže u miješani komunalni otpad, Unikom je u ožujku 2019. otvorio novo reciklažno dvorište za građevni otpad u Sarvašu.

Kako je prilazna cesta bila ” uništena” i dotrajala, investitor grad Osijek je raspisao javni natječaj na kojem je odabran Izvođač radova – Unikom d.o.o Osijek.

Reciklažno dvorište otvoreno je šest dana u tjednu. Od ponedjeljka do petka radi od 7,00 do 15,00 sati, a subotom od 8,00 do 13,00 sati. Nije potrebna nikakva prethodna najava, a o preuzimanju otpada odnosno o razvrstavanju brinu dva djelatnika u dvorištu.

povezani članci

Back to top button
Close