MO Sarvaš

Objekti mjesne samouprave SARVAŠ

Korisnici prostorija u MO Sarvaš u 2015.

1. LOVAČKO DRUŠTVO JELEN, SARVAŠ
PROSTORIJA: 6. površina 20 m²,
PROSTORIJA: 7. površina 20 m²,
u dane i sate: PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK, SUBOTA i NEDJELJA OD 16:00 DO 21:00 SAT.
na rok i vrijeme: do 31.12.2015. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

2. ŠRD BABUŠKA, SARVAŠ
PROSTORIJA: 9. površina 14 m²,
u dane i sate: UTORAK, ČETVRTAK od 10,00 do 12,00 i SUBOTA od 16:00 do 18:00 sati
na rok i vrijeme: do 31.12.2015. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

3. UDRUGA KRIJES, SARVAŠ
PROSTORIJA: 12. površina 38 m²,
u dane i sate: SRIJEDA i SUBOTA OD 17:00 DO 20:00 SATI.
na rok i vrijeme: do 31.12.2015. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

4. UDRUGA VESELI SARVAŠANI, SARVAŠ
PROSTORIJA: 14. površina 36 m²,
u dane i sate: PETAK i SUBOTA OD 19:00 DO 23:00 SATA.
na rok i vrijeme: do 31.12.2015. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

5. SPORT VIRTUAL SARVAŠ
PROSTORIJA: 10. površina 10 m²,
PROSTORIJA: 8. površina 34 m²,
u dane i sate: prostorija broj 10. daje se na korištenje ponedjeljkom, srijedom ,petkom, subotom i nedjeljom od 17,00 do 21,00 sat, a prostorija broj 8. srijedom i subotom od 17,00 do 21,00 sat (po potrebi)
na rok i vrijeme: do 31.12.2015. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

6. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO SARVAŠ
PROSTORIJA: 12. i 13. ukupne površina 129 m²,
u dane i sate: prostorija broj 12. ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom, petkom i nedjeljom od 18,00 do 22,00 sata, a subotom od 11,00 do 13,00 sati
prostorija broj 13. utorkom i nedjeljom u vremenu od 20,00 do 22,00 sata, a subotom od 11,00 do 13,00 sati
na rok i vrijeme: do 31.12.2015. godine
bez naknade temeljem javnog poziva.

7. MUH UDRUGA OSIJEK PODRUŽNICA SARVAŠ
PROSTORIJE: 8. i 13. ukupne površina 125 m²,
u dane i sate: srijedom od 18,00 do 19,00 sati i subotom od 19,00 do 22,00 sata (po potrebi)
na rok i vrijeme: do 31.12.2015. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

8. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SARVAŠ
PROSTORIJA: 1. površina 20 m²
PROSTORIJA: 2. površina 18 m²
PROSTORIJA: 3. površina 5,80 m²
PROSTORIJA: 4. površina 8,50 m²
PROSTORIJA: 5. površina 4,5 m²
PROSTORIJA: 6. površina 12,80 m²
u dane i sate: SVAKI DAN 00:00 DO 24:00 SATA
na rok i vrijeme: do 31.12.2015. godine
bez naknade temeljem javnog poziva

Srodni članci

Back to top button